- What do you want to eat? Light Meal White Dhokla with Mint Chutney, Tomato Rice and Kakdi Raita

White Dhokla with Mint Chutney, Tomato Rice and Kakdi Raita