- Happy food is here Light Meal Tandoori Baby Corn (3), Tandoori Aloo (4) and Paneer Tikka (3) with Chutney

4.0 Tandoori Baby Corn (3), Tandoori Aloo (4) and Paneer Tikka (3) with Chutney

Tandoori Baby Corn (3), Tandoori Aloo (4) and Paneer Tikka (3) with Chutney

Share it on: