- What do you want to eat?Filling Meal Sambhariya (Capsicum, Aloo & Bhindi) with Saufiyan Parathas (3), Thick Sabut Moong Dal, Osaman (Moong ka Pani) and Rice

Sambhariya (Capsicum, Aloo & Bhindi) with Saufiyan Parathas (3), Thick Sabut Moong Dal, Osaman (Moong ka Pani) and Rice