- What do you want to eat? Filling Meal Payaa with Keema Khichdi, Mutton Pattice and Sheer Kurma

4.3 Payaa with Keema Khichdi, Mutton Pattice and Sheer Kurma

Payaa with Keema Khichdi, Mutton Pattice and Sheer Kurma