- What do you want to eat? Indian Navratan Korma with Parathas (3), Punjabi Kadhi and Jeera Rice

3.7 Navratan Korma with Parathas (3),  Punjabi Kadhi  and Jeera Rice

Navratan Korma with Parathas (3), Punjabi Kadhi and Jeera Rice