- Happy food is here Indian Masala Idli (3) with Medu Wada (2), Sambhar and Coconut Chutney

4.6 Masala Idli (3) with Medu Wada (2), Sambhar and Coconut Chutney

Masala Idli (3) with Medu Wada (2), Sambhar and Coconut Chutney