- What do you want to eat? Light Meal Kuttu Dana Khichdi with Sweet Curd

3.6 Kuttu Dana Khichdi with Sweet Curd

Kuttu Dana Khichdi with Sweet Curd