- What do you want to eat? Munchies Kerala Chicken Pickle (250g) [Exp: 29/04/16]

4.3 Kerala Chicken Pickle (250g)  [Exp: 29/04/16]

Kerala Chicken Pickle (250g) [Exp: 29/04/16]