- What do you want to eat? Light Meal Kathal Ki Biryani with Plain Curd and Kaithe Ki Chutney

4.0 Kathal Ki Biryani with Plain Curd and Kaithe Ki Chutney

Kathal Ki Biryani with Plain Curd and Kaithe Ki Chutney