- What do you want to eat? Light Meal Gatte ki Subzi with Parathas (3) and Papad Churi

4.0 Gatte ki Subzi with Parathas (3) and Papad Churi

Gatte ki Subzi with Parathas (3) and Papad Churi