- What do you want to eat? Light Meal Gatte ki Subzi with Parathas (3) and Papad Churi

Gatte ki Subzi with Parathas (3) and Papad Churi