- What do you want to eat?Light Meal Gatte ki Subzi with Ghee Rotis (4) and Papad Churi

Gatte ki Subzi with Ghee Rotis (4) and Papad Churi