- What do you want to eat? Filling Meal Baingan Bharta with Saufiyan Parathas (3), Aloo Wadiya (Black Chana) and Rice

4.5 Baingan Bharta with Saufiyan Parathas (3), Aloo Wadiya (Black Chana) and Rice

Baingan Bharta with Saufiyan Parathas (3), Aloo Wadiya (Black Chana) and Rice