- What do you want to eat? Filling Meal Baingan Bharta with Chawal Bhakari (3), Masala Rice and Rawa Kheer

4.3 Baingan Bharta with Chawal Bhakari (3), Masala Rice and  Rawa Kheer

Baingan Bharta with Chawal Bhakari (3), Masala Rice and Rawa Kheer