- What do you want to eat? Light Meal Adraki Bhuttari Sabz (Baby Corn) with Parathas (3)

3.0 Adraki Bhuttari Sabz (Baby Corn) with Parathas (3)

Adraki Bhuttari Sabz (Baby Corn) with Parathas (3)