- What do you want to eat? Light Meal Adraki Bhuttari Sabz (Baby Corn) with Parathas (3)

Adraki Bhuttari Sabz (Baby Corn) with Parathas (3)